Ngày 24/05/2019 trường TH & THCS Đinh Núp  đã tổ chức tổng kết năm học 2018-2019 và phát thưởng cho HS có thành tích cao trong năm học 2018-2019